Voor spoed buiten openingstijden
    • en
    • nl

Tarieven

Mondzorgtarieven

In dit document kunt u de mondzorgtarieven voor 2017
vinden volgens de bepalingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Klik hier

Kostenbegroting

De kosten voor de verscheidene behandelingen kunnen vooraf in de praktijk worden besproken. Wij proberen rekening te houden met uw budget en aanvullende tandartsverzekering, indien u deze uiteraard heeft. Voor de uitgebreidere behandelingen zult u schriftelijk of per e-mail een globale kostenbegroting ontvangen, en wellicht zullen wij u vragen om uw schriftelijke akkoord ("informed consent"). De bedragen in de mondelinge en schriftelijke kostenbegroting zijn slechts een globale indicatie. Wijzigingen in het behandelplan en/of de tarieven zullen worden doorgevoerd. Uiteraard zullen wij u hier dan van op de hoogte brengen.

Facturatie

Facturen van Carolien Thio worden verwerkt door Fa-med. Voor meer informatie:www.notavanfamed.nl

Facturen van Davy Pratasik worden verwerkt door Anders Medical Factoring. Voor meer informatie: www.mijnandersnota.nl