Voor spoed buiten openingstijden
    • en
    • nl

Behandelingen

Diagnostiek & planning

Bij het eerste bezoek aan onze praktijk wordt er een klinisch onderzoek gedaan, het zogenaamde “kijkje in de mond”. Vaak wordt er ook een aanvullend röntgenonderzoek afgenomen, meestal bestaande uit twee zogenaamde “bitewingopnamen”, eventueel aangevuld door een of meerdere “solo-opnamen”.

Tevens zullen we een medische vragenlijst doornemen, die uiteraard geheel vertrouwelijk in het dossier zal blijven, de “medische anamnese”. Het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van aanwezige allergieën, ziekten en aandoeningen, en medicijngebruik om eventuele complicaties tijdens de behandeling te voorkomen, of op juiste wijze te kunnen benaderen.

Ook eventuele wensen, klachten of vragen zullen worden besproken dan wel beantwoord en uiteindelijk zullen we een behandelplan bespreken met eventuele alternatieve voorstellen. Hieribj houden wij ook rekening met de financiële gevolgen. Uitgebreide behandelplannen zullen op papier worden gezet met een globale kostenbegroting en de patiënt zal om toestemming worden gevraagd (“informed consent”) alvorens het behandelplan tot uitvoer te brengen.

Preventie & gebitsreininging

Een stralende lach komt helaas niet vanzelf. Het is noodzakelijk het gebit al van jongs af aan, eigenlijk vanaf het moment dat de eerste tandjes doorbreken, goed te onderhouden. Om de mondhygiëne te verbeteren en op peil te houden, kan er een gebitsreiniging worden gedaan en zullen wij zo nodig instructies en adviezen geven over hoe je het gebit, de tong en de mondholte zelf zo goed mogelijk gezond kunt houden, om gaatjes en andere problemen te voorkomen. Bij veel mensen kan deze gebitsreiniging samen met de periodieke controle worden uitgevoerd; als er uitgebreider moet worden gereinigd, maken we vaak een aparte afspraak, eventueel bij de mondhygiëniste. Kinderen (en ook volwassenen) die wat moeite hebben met het schoonhouden van de tanden kunnen we vaker laten komen om ze "poetsles" te geven en onder controle te houden of dit goed gaat.

Vullingen

Op het moment dat een gaatje zich door de buitenste laag (het glazuur) van de tand of kies naar binnen (het dentine) uitbreidt, zal het gaatje gevuld moeten worden om verder verval van de tand of kies te voorkomen. Maar naast het vullen van gaatjes, zijn er andere omstandigheden te bedenken waarbij een vulling gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld wanneer tandhalzen bedekt moeten worden om gevoelige tanden en kiezen te bestrijden, en er zijn ook veel estethische redenen om voor een vulling te kiezen. In ieder geval zijn al onze vullingen tegenwoordig wit (tandkleurig), veelal zijn het “composietvullingen”.

Wortelkanaalbehandelingen

Soms is een vulling niet meer voldoende om een kies te behandelen en moet er een uitgebreidere behandeling worden gedaan, waarbij het zenuwweefsel uit de kies wordt verwijderd, de kies van binnen wordt schoongemaakt en opgevuld tot aan de wortelpunt. Dit heet een wortelkanaalbehandeling. Er gaan de wildste verhalen de ronde over deze behandeling, maar het is per situatie en per patiënt heel verschillend hoe men deze behandeling ervaart. Mocht een dergelijke behandeling nodig zijn, doen wij ons uiterste best deze zo comfortabel mogelijk te laten verlopen.

Facings, kronen en bruggen

Als een vulling geen uitkomst meer kan bieden om een tand of kies mooi en sterk te houden, is er vaak een mogelijkheid om een kroon op een kies te maken. Hierbij blijven de wortel en het binnenste van de tand of kies behouden, maar komt er een soort van witte kap overheen die erg op de eigen tand of kies lijkt en bovendien sterk is en de tand of kies beschermt tegen invloeden van buitenaf.

Als er ergens een tand of kies mist, kunnen er in een enkel geval meerdere kronen worden gemaakt met een “dummy” ter vervanging van de missende tand of kies, zo zal de tandboog weer een aaneensluitend geheel kunnen worden. We spreken dan van een brug.

Als de voortanden verfraaid moeten worden, dan is er naast het gebruik van composiet (vulmateriaal) ook de mogelijkheid om “facings” te maken. Dit zijn tandkleurige plaatjes die op maat worden gemaakt en over de buitenzijde van de tanden bevestigd kunnen worden. Met facings kan de kleur van de voortanden bijvoorbeeld iets worden gewijzigd of geëgaliseerd, de vorm kan ook iets worden veranderd.

Uitneembare prothesen

Voor patiënten die een of meerdere tanden of kiezen missen zijn er verschillende opties om de ontstane ruimte te laten opvullen. Tegenwoordig is er veel mogelijk op het gebied van de Implantologie. Helaas is implantologische behandeling vaak tamelijk kostbaar en wordt het lang niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Om dan toch nog een uitkomst te bieden, zijn er de meer conventionele uitneembare gebitsprothesen: het zogenaamde “plaatje” (van kunststof) en het “frame” (van metaal en kunststof). Een prothese is in de hedendaagse tandheelkunde niet het eerste waar men aan wil denken, maar wij hebben de ervaring dat veel mensen er langere tijd erg blij mee kunnen zijn, eventueel als overbrugging tot implantologische behandeling realistischer wordt.

Tanden Bleken

Veel mensen vragen ons naar de "Hollywood smile", ofwel, ze willen graag wittere tanden. Over het algemeen is het bleken van tanden niet iets wat we iedereen zomaar aanraden. Het belangrijkste is om het gebit eerst vrij van cariës (tandbederf) te krijgen, het tandvlees en de slijmvliezen vrij van ontstekingen, en de mondhygiëne goed op peil te houden. Mocht er dan alsnog een wens zijn de tanden te bleken, dan werken wij met het thuisbleek-systeem. Er wordt dan in de praktijk een soort mal gemaakt (dit lijkt op een beschermbitje of anti-knarsbitje) en met een speciale bleekgel kan er dan thuis op veilige wijze worden gebleekt. Houd er rekening mee dat dit niet bij iedereen het gewenste effect heeft, afhankelijk van de verwachtingen. Bovendien zal het resultaat niet permanent zijn.

Kindertandheelkunde

Ook kinderen zijn uiteraard meer dan welkom bij ons in de praktijk. Al vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar kunnen peutertjes mee met een volwassene om alvast te wennen aan de omgeving; spelenderwijs kunnen we ze laten wennen aan de stoel en de spiegel. Samen kunnen we ook kijken hoe het tanden poetsen gaat. Op deze manier kunnen ze langzaam aan wennen aan het halfjaarlijkse tandartsbezoek, waarbij de wisseling van het melkgebit ook goed in de gaten wordt gehouden, evenals de mondhygiëne. Bij uitgebreidere behandeling is het soms nodig om de begeleider in de wachtkamer te laten wachten om beter contact te kunnen maken met het kind. Mocht een behandeling echt niet goed uitvoerbaar zijn, dan is er de mogelijkheid om door te verwijzen naar een kindertandarts.

Beugelbehandeling

Voor alle beugelbehandelingen verwijzen wij zowel kinderen als volwassenen door naar Orthodontistenpraktijk Diemen of Bokhout & Prahl Orthodontisten. Zoals gebruikelijk bij verwijzingen zal er eerst een consult worden gedaan waaruit zal voortvloeien wat het advies is en de mogelijke behandelopties. Tijdens de orthodontische behandeling, die vaak langer dan een jaar duurt, dient u de tandarts wel voor de halfjaarlijkse controle te blijven bezoeken. Reguliere behandelingen zullen ook gewoon bij de tandarts worden gedaan. Deze worden niet door de orthodontist vervangen.

Implantaten

Als er een tand of kies mist, kan er op die plek in de kaak een implantaat worden geplaatst, met daarop een kroon waardoor de oorspronkelijke tand of kies netjes wordt vervangen. Dit is een permanente oplossing; het implantaat zit dag en nacht vast in de kaak, net zoals gezonde, eigen tanden en kiezen. Tevens worden er in sommige gevallen implantaten geadviseerd als extra steun voor een prothese, de zogenaamde “klikprothese”. Indien u interesse heeft voor implantologische behandeling zal in overleg met de behandelend tandarts eerst een verwijzing naar een implantoloog (veelal een van de kaakchirurgen in het ziekenhuis, of een vrijgevestigde implantoloog) worden gegeven. Tijdens het eerste consult zal de kaak worden onderzocht en zal er worden besproken of het plaatsen van implantaten daadwerkelijk mogelijk is. Verder kunt u het behandeltraject bespreken, en tevens vragen stellen over de kosten. Als de implantaten geplaatst zijn, zullen wij in onze praktijk de kroon vervaardigen.

Kaakgewrichtsproblemen

Veel mensen hebben, soms onbewust, last van hun kaakgewrichten. Dit kan komen door knarsen of klemmen van de kaken, vaak in situaties van uiterste concentratie of stress. De gevolgen zijn divers, van gebitsslijtage tot hoofd- en nekpijn. Eenvoudige behandeling middels een opbeetplaatje kan bij ons in de praktijk worden verricht; voor uitgebreid onderzoek en behandeling sturen wij in naar ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam).